Search
Close this search box.

AİLE FERTLERİNDEN HER BİRİ AYRI KURBAN KESMELİ MİDİR?

2024 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş kurban ve büyükbaş kurbanlık  hayvan fiyatı - Genç Gazete

Soru: Ailede birden fazla zengin fert varsa her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi yoksa bir kişinin kurban kesmesi aile için yeterli midir?

FETVA

İslam’a göre mülkiyette ferdiyet esastır. Aile üyeleri arasında ortaklık varsa ve her biri -borcunu çıktıktan sonra- şirketteki payı oranında nisap miktarına sahipse kurban keserler. Kurban, mali bir ibadet olması sebebiyle zengin kabul edilen her Müslümana vaciptir.[1] Buna göre bir ailede şahsi mülkiyeti olan herkes nisaba ulaşması durumunda kurban keser. Ancak Şafii mezhebine göre kurban vacip olmadığı gibi sünneti kifayedir. Aileden birisinin kesmesi ile tüm aile bu sünneti yerine getirmiş olur.[2]

[1] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 4/79.

[2] Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 2014), 7/61.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar