Search
Close this search box.

AKAPUNKTUR TEDAVİSİ ORUCU BOZAR MI?

시청역한의원 침치료 원리 효과 : 네이버 블로그

Soru: Akapunktur tedavisi orucu bozar mı?

FETVA

Akapunktur tedavisi vücudun belli bölgelerine çelik iğnelerin batırılmasıyla gerçekleştirilir. Ağız, burun, kulak, makat gibi tabî menfezler dışında bir bölgeden vücuda bir şey girmesi durumunda orucun bozulması için ilgili maddenin tamamının vücuda girip istikrar etmesi şart koşulmuştur.[1] Örneğin vücuda bir bıçağın saplanması ve vücutta tamamen kaybolmaması durumunda oruç bozulmaz. Buna göre akapunktur tedavisinde kullanılan iğnelerin ufak bir kısmı vücuda batırılıp bir müddet sonra çıkarıldığından, bunun dışında da vücuda bir şey girmediğinden akapunktur orucu bozmaz.

[1] Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî ed-Dımaşkī İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2015), 3/423.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar