Search
Close this search box.

ANJİYO ORUCU BOZAR MI?

Sanal anjiyo her hastaya yapılabilir mi? | Anadolu Sağlık Merkezi

Soru: Anjiyo orucu bozar mı?

FETVA

            Kalp damarlarının görüntülenmesi işlemine anjiyo denir. Söz konusu işlem, genellikle kalp damarlarındaki daralmanın varlığını tespit etmek için kullanılır. Kasık veya koldaki damarlardan içeriye gönderilen kateter adındaki özel bir alet kalbi besleyen damarın girişine yerleştirilir. Buraya x ışını altında siyah görünümlü özel bir boya verilir. Söz konusu boya sayesinde daha net bir görüntü elde edildiğinden damardaki daralma da daha net tespit edilir.

            Fukaha arasında ihtilaf olsa da Hanefi mezhebinin tercih edilen görüşüne göre -ciltteki gözenekler dışında- vücuda hangi yolla girdiği önemli olmaksızın cevfe ulaşan maddeler orucu bozar.[1] Şafiî mezhebine göre ise bacak ve baldır gibi doğal olmayan menfezlerden vücuda dahil olan maddeler orucu bozmaz.[2] Anjiyoda da kalbe dışarıdan sıvı bir madde verildiğinden ve bu da damar yolları vasıtasıyla vücudun tamamına dağıldığından Hanefilere göre bu işlem orucu bozarken Şafiîlere göre bozmaz.

[1] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 3/432. Bu hususta detaylı bilgi için bkz. https://fetva.ifam.org.tr/asi-veya-igne-yaptirmak-orucu-bozar-mi/

[2] Bkz. Şemsuddîn Muhammed b. Muhammed el-Hatîb eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc İlâ Ma’rifeti Me’ânî Elfâzi’l-Minhâc (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2011), 1/572.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar