Search
Close this search box.

BIÇAK VEYA KURŞUN GİBİ KESİCİ VE DELİCİ ALETLERLE YARALANAN KİŞİNİN ORUCU BOZULUR MU?

Ramazan wallpaper by choudryarif on DeviantArt

Soru: Bıçak veya kurşun gibi kesici ve delici aletlerle yaralanan kişinin orucu bozulur mu?

FETVA

            Vücuda giren maddenin orucu bozması için cevfte[1] kalması şart koşulmuştur. Bundan dolayı fukaha, ipe bağlı bir etin ağız yoluyla mideye kadar indirilmesinden hemen sonra geri çıkartılmasının orucu bozmayacağını ifade etmektedir.[2] Bu şartla birlikte vücuda giren maddenin orucu bozması için sahih olan görüşe göre kişinin maddeyi vücuduna kasıtlı olarak sokması veya kasıtsız olarak girmesi durumunda ise vücuda fayda sağlaması da şart koşulmuştur.[3] Buna göre başkası tarafından ateşlenen bir silahtan çıkan mermi içeride kalsa da vücuda fayda sağlamadığından orucu bozmaz. Aynı şekilde bıçak, ok, mızrak gibi maddelerin hükmü de böyledir.[4]

[1] Hanefi fukahasına göre; boğaz, mide ve bağırsaklara cevf denir. Bu üç bölge dışındaki herhangi bir uzuvdan bunlara giden bir menfez varsa, o da cevf hükmündedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Rafî’ el-Osmânî, Dâbitu’l-mufattirât fî mecâli’t-tedâvî (Karaçî: Mektebetu Dâri’l-Ulûm, 1999).

[2] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Senâi’ fî Tertîbi’Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2010), 2/604.

[3] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 3/423.

[4] Bkz. İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr, 3/423; Ebu’d-Diyâ’ Nuruddîn b. Alî b. Alî eş-Şübrâmelsî, Hâşiyetu Ebi’d-Diyâ’ Nuriddîn Alî b. Alî eş-Şübrâmelsî(Nihâyetu’l-Muhtâc Hamişinde) (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2003), 3/167.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar