Search
Close this search box.

BİYOPSİ ORUCU BOZAR MI?

Iğne aspirasyon biyopsisi - reliancecleaningsolutions.co.uk

Soru: Biyopsi orucu bozar mı?

FETVA

            Vücudun farklı bölgelerinden mikroskop yardımıyla doku, hücre ya da sıvı alma işlemine biyopsi denir. Bu işlem, vücudun herhangi bir bölgesinde muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen bir kitlenin kanserli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılır ve bu noktadaki en net sonucu veren yöntemdir. Biyopsinin birçok uygulama şekli bulunmakla beraber en yaygın olanı vücudun içerisine gönderilen özel bir iğne ile kitle görülen organdan parça alınmasıdır.

Vücuda giren maddenin orucu bozması için cevf[1] denilen bölgede kalması gerekir. Nitekim fukaha, ipe bağlı bir etin ağız yoluyla mideye kadar indirilmesinden hemen sonra geri çıkartılmasının orucu bozmayacağını ifade etmektedir.[2] Buna göre biyopsi için vücuda giren iğnede herhangi bir sıvı madde olmaz ve sadece içeriden alınan parçayı dışarı çıkartmak için kullanılırsa vücudun içerisine giren herhangi bir madde olmadığından oruç bozulmaz. İğnenin üzerine herhangi bir sıvı sürülmesi halinde ise oruç bozulur.[3]

[1] Hanefi fukahasına göre; boğaz, mide ve bağırsaklara cevf denir. Bu üç bölge dışındaki herhangi bir uzuvdan bunlara giden bir menfez varsa, o da cevf hükmündedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Rafî’ el-Osmânî, Dâbitu’l-mufattirât fî mecâli’t-tedâvî (Karaçî: Mektebetu Dâri’l-Ulûm, 1999).

[2] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Senâi’ fî Tertîbi’Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2010), 2/604.

[3] İğnenin orucu bozup bozmadığıyla alakalı ayrıntılı fetva için bkz. https://fetva.ifam.org.tr/asi-veya-igne-yaptirmak-orucu-bozar-mi/

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar