Search
Close this search box.

BOYA İŞİYLE UĞRAŞAN BİRİ HER ABDEST İÇİN ELİNDEKİ BOYALARI TEMİZLEMELİ MİDİR?

Polaron Boya - Botech Group

Soru: Oto boya işiyle uğraşan ve daima ellerinde boya izleri bulunan bir kişi abdest veya gusül alırken her defasında elindeki boyaları çıkarmak zorunda mıdır? Eğer böyle bir zorunluluğu yoksa abdest aldıktan sonra düşen boya parçalarının olduğu yeri bir daha yıkaması gerekir mi? Yağ işiyle uğraşıp aynı durumdan muzdarip olan kişi ne yapmalıdır?

FETVA

Abdest alırken yıkanması gereken bölgelere suyu ulaştırmak farzdır. Zira Allah Teala abdest alırken belli uzuvları gasl etmeyi/yıkamayı başı da meshetmeyi emretmiştir.[1] Gasl/yıkamak ise suyu deri üzerinde akıtmak manasına gelir.[2] Bu sebeple yıkanması gerekli azalarda suyun deriye ulaşmasını engelleyen bir madde bulunması durumunda abdestin geçerli olabilmesi için bu maddenin izale edilmesi gerekir.[3] Ancak fukaha boya işiyle uğraşıp sürekli elleri boya olan ve bunları temizlemekte zorlanan kişinin elinde kalan boyanın abdeste mani olmayacağını söylemiştir.[4] Buna göre boyacı işten sonra aşırıya gitmeden ellerini yıkadıktan sonra kalan boyaları giderme zorunluluğu yoktur. Bu şekilde kılınan namaz sahihtir, iadesine gerek yoktur. Aynı şekilde abdest veya gusül aldıktan sonra düşen boya parçalarının altını tekrar yıkamak da gerekmez.[5] Yağ işi yapan için de durum böyledir. Eğer yağ altına su geçirmeyecek ve yıkanınca da çıkmayacak şekilde deri üzerinde bir tabaka oluşturuyor ise normal bir şekilde eller yıkandıktan sonra abdest alınıp namaz kılınır.

[1] Mâide 5/6.

[2] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Karaçi,: el-Büşra, 2021), 1/54.

[3] Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl ed-Dûkātî et-Tahtâvî, Ḥâşiye ʿalâ Merâḳı’l-felâḥ (İstanbul: Daru’l-Hanefiyye, 2018), 1/130-131.

[4] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 1/54.

[5] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/55.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar