Search
Close this search box.

ÇOCUKLARA GÜZEL İSİM KOYMAK

Soru: Çocuklara isim koyarken nelere dikkat edilmelidir?

FETVA

Allah Rasulü ﷺ “Sizler kıyamet günü isimleriniz ve babalarınızın isimleri ile çağırılacaksınız, o halde güzel isimler edininiz”[1] buyurmuştur. Bu sebeple çocuklara güzel isim koymak baba başta olmak üzere aile büyüklerinin görevlerinden biridir. Aynı zamanda çocuğa güzel isim vermek, onun anne-baba üzerindeki haklarındandır.[2] Bu sebeple Ashab-ı Kiram çocukları için güzel isim seçmeye çok dikkat etmiştir. İsmin kişi üzerinde de etkisi vardır. Ulema “Her şeyin isminden bir nasibi vardır”[3] buyurarak ismin şahıs üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekmiştir. Buna göre anne-baba, çocuklarına isim verirken özellikle İslam’a hizmet etmiş, bu davayı göğüslemiş kimselerin isimlerini vermelidir.

[1] Ebu Davud, Edeb, 61 (Hadis No:4948)

[2] el-Beyhakī, Şuʿabü’l-îmân (Hadis No:8667)

[3] Ebü’l-Abbâs Ziyâüddîn Ahmed b. Ömer b. İbrâhîm el-Ensârî el-Kurtubî, el-Müfhim şerḥu Ṣaḥîḥi Müslim (Dımaşk-Beyrut: Daru İbn Kesîr, 1996), 7/386.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar