Search
Close this search box.

ERKEĞİN GÖĞÜS VE BACAK KILLARINI ALMASI CAİZ MİDİR?

Soru: Hanımım bacak, göğüs kıllarımdan rahatsız oluyor. Eşimin rahatsız olduğu tüyleri/kılları kesmem caiz midir?

Cevap

Göğüs, sırt ve bacak bölgelerindeki kılları alıp almama hakkında bir nas varit olmamıştır. Bu yüzden söz konusu bölgelerdeki kılları almak haramdır denilmez. Ancak Hanefi fukahası bu kılların alınmasınının edebe muhalefet olduğunu ifade etmiştir.[1] Buna göre zor durumda kalınmadığı müddetçe ilgili bölgelerdeki kıllar alınmamalıdır. Lakin ailede bir soğukluğa sebep olması durumunda tüyler izale edilir.

[1] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 5/414.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar