Search
Close this search box.

EŞLERİN ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI İSTEMEMELERİ CAİZ MİDİR?

 

Soru: Eşlerin çocuk sahibi olmayı istememeleri caiz midir?

FETVA

Cemaatle yaşayabilecek şekilde yaratılan insanın huzur ve saadeti ancak izdivaçla (nikahla) mümkündür. İzdivacın en önemli meyvelerinden biri de çocuktur.[1] Zira insan nesli ancak bu şekilde devam edebilir.[2] Allah Teala ümmetlerin güçlü olmasını sağlayan etkenlerden birinin çocuk sahibi olmak olduğunu haber vermekte,[3] Peygamberimiz de ﷺ ümmetini çoğalmaya teşvik ederken kıyamette diğer ümmetlere karşı, onların çokluğuyla övüneceğini ifade etmektedir.[4] Peygamberimizin evlatlarını İslam ahlakı üzere yetiştirebilecek ebeveyni çok çocuk yapmaya teşvik etmesi, hayırlı evladın ebeveynin amel defterinin açık kalmasına vesile olması[5] gibi hususlar dikkate alındığında Müslümanlar çocuk edinme noktasında daha istekli olmalıdırlar. Bununla birlikte eşler karşılıklı rıza üzere çocuk yapmamaya karar verirlerse kendilerine herhangi bir günah yoktur.[6] Nitekim Allah Rasulü de ﷺ azil yapmak[7] isteyen sahabilere bu hususta izin vermiştir.[8]

[1] Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî, el-Mebsûṭ (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1993), 18/157.

[2] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 2/214.

[3] Bkz: İsrâ 17/6

ثُمَّ رَدَدۡنَا لَكُمُ ٱلۡكَرَّةَ عَلَیۡهِمۡ وَأَمۡدَدۡنَـٰكُم بِأَمۡوَ ٰ⁠لࣲ وَبَنِینَ وَجَعَلۡنَـٰكُمۡ أَكۡثَرَ نَفِیرًا

[4] Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi‘ es-San‘ânî el-Himyerî Abdürrezzâk, el-Musannef (Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1983), 6/173. (Hadis No:10391)

تَنَاكَحُوا، تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Bkz: Ebu Davud, Nikah, 3 (Hadis No:2050); Nesai, Nikâh, 11 (Hadis No:3259)

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

[5] Müslim, Vasiyye, 14 (Hadis No:1631).

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

[6] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Daru’l-Fikr, 1310), 1/335.

[7] Cinsî münasebet esnasında meninin rahim dışına akıtılması

[8] Buhari, Büyu’, 109 (Hadis No:2229); Müslim, Nikah, 126 (Hadis No:1438).

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar