Search
Close this search box.

EVCİL KEDİNİN İDRARI NECİS MİDİR?

745.900+ Yavru Kedi Stok Fotoğrafları, Resimler ve Royalty-Free Görseller - iStock

Soru: Evcil kedinin idrarı necis midir?

Fetva

Allah Rasulü ﷻ “İdrardan sakınınız.”[1] buyurmuştur. Hadisin umum ifade ettiğini söyleyen fukahaya göre kedinin idrarı da necistir, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş de budur.[2] Kedinin insanla birlikte yaşamasından dolayı zarurete binaen necis olmadığını söyleyenler varsa da ihtiyata uygun olan ilk görüşü almaktır.

[1] Darekutni, Sünen, I, 126 (Hadis No:464).

[2] Damad Efendi, Mecmaʿu’l-enhur fî şerḥi Mülteḳa’l-ebḥur, ts., 1/62.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar