Search
Close this search box.

EVLİLİK GÖRÜŞMESİNDE KADININ ÇARŞAFSIZ OLARAK ERKEKLE GÖRÜŞMESİ CAİZ MİDİR?

Evlilik Öncesi Danışmanlık | DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü

Soru: Evlilik görüşmesinde kadının çarşafsız olarak erkekle görüşmesi caiz midir?

Fetva

Allah Teâla kadınlara bedenlerini örtmek için cilbab giymelerini emretmiştir.[1] Cilbab tüm bedeni örten elbiseye denir.[2] Bu sebeple kadın evlilik görüşmesinde yabancı bir erkeğin yanına halvet olmamak şartıyla ancak cilbabın tarifine uygun bir elbiseyle çıkabilir. Bununla birlikte elbise, diğer tesettür şartlarını da (sadece el ve yüzler görülecek,[3] elbise; dar, şeffaf, dikkat çeken renklerde olmayacak) sağlamalıdır. Cilbabı en iyi temsil eden kıyafet de çarşaf olduğundan genç kızın evlilik görüşmesine bu şekilde çıkmak en güzelidir. Bunun yanında bütün bedeni örten bir feraceyle de çıkılmasında bir beis yoktur. Ayrıca evlilik görüşmesinde kadın yüzünü göstermeli, peçeyle çıkmamalıdır. Zira Allah Rasulü ﷺ evlilik görüşmesi yapan bir sahabiye “Ona baktın mı?” buyurarak[4] evlilik düşünen kişi için kadının görülmesi caiz olan el ve yüzüne bakması gerektiğini belirtmiştir.

[1] Ahzab 33/59.

[2] Ebü’l-Berekât Hâfızüddîn Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî, Medârikü’t-tenzîl ve ḥaḳāʾiḳu’t-teʾvîl (Beyrut: Dâru’l-Kelimi’t-Tayyib, 1998), 3/45.

[3] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Karaçi,: el-Büşra, 2021), 4/99-100.

[4] Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2009), “Nikah”, 74.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar