Search
Close this search box.

EVLİLİK GÖRÜŞMESİNDE ÖLÇÜ NEDİR? KAÇ DEFA GÖRÜŞÜLEBİLİR?

Resim

Soru: Evlilik görüşmesinde ölçü nedir? Kaç defa görüşülebilir?

Eş adaylarının birbirini tanımaları için gerekli olan evlilik öncesi görüşmeyi tavsiye eden İslam mevzuya dair önemli ölçüler de belirlemiştir. Allah Rasûlü ﷺ evlilik görüşmesi yapan sahabiye talip olduğu hanıma bakmasını emretmiştir.[1] Fukaha bu bakmayı el ve yüzle sınırlamıştır.

Evlenmeyi düşünen kadın ve erkek nikah akdi yapmadığından birbirlerine namahremdir. Bundan dolayı erkeğin kadının el ve yüz dışındaki bölgelerine bakması, birbirlerine dokunmaları ve gayri ciddi konuşmalarda bulunmaları caiz değildir.[2] Bir kadın yabancı bir erkekle ihtiyacı kadar konuşmalı, ötesine geçmemelidir. Buna göre yapılan görüşmelerde eş adaylarının birbirini daha iyi tanımaları adına ailevi konuları ya da kişisel temayülleri müzakere etmeleri caizdir. Halvet olmayacak şekilde eş adayları bir ortamda bulunabilir.(Yanlarında biri olacak şekilde veya bulundukları odanın kapısı açık bir halde ya da toplu bir ortamda)  Bununla birlikte bu görüşmenin belli bir sayısı yoktur. Ne kadar az olursa erkek ve kadın o derece kendilerini büyük hatalardan korumuş olurlar.

[1] Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî İbn Mâce, Sünen-i İbn Mâce (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2009), “Nikah”, 9.

[2] Abdülganî b. Tâlib b. Hammâde el-Meydânî el-Guneymî, el-Lübâb fî şerhi’l-Kitab (Beyrut: el-Mektebetü’l-İlmiyye, ts.), 4/162.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar