Search
Close this search box.

HARAM OLAN BİR FİİLİN İŞLENMESİ ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Ramazan Ayında Cami şehir Manzarasının Görüntüsü, Islam Camii, Cami, Islami  Müslüman Resmi Arka Plan Ücretsiz İndir

Soru: Haram olan bir fiilin işlenmesi oruca zarar verir mi?

FETVA

Müslüman haramlardan daima uzak durmalıdır. Nitekim Abdullah b. Mesud (r.a) “Mümin günahlarını altında oturup üzerine düşmesinden korktuğu bir dağ gibi görür. Facir ise günahlarını burnuna konan bir sinek gibi görür.” buyurmaktadır.[1] Bu sebeple haramdan sakınma noktasında Müslüman için oruçlu olmak veya olmamak arasında bir fark yoktur. Bununla birlikte Ramazan ayında haram fiilleri yapmak orucun da sevabının gitmesine sebep olur. Allah Rasûlü ﷺ bu noktada “Bir kimse yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi terk etmezse, Allah’ın (cc), onun yeme içmeyi terk etmesine ihtiyacı yoktur.” buyurmaktadır.”[2]

Orucun bozulması vücuda bir şeyin girmesiyle olur. Dolayısıyla orucu bozacak bir fiilde bulunmadığı sürece kişinin haram bir fiili yapması -her ne kadar günaha girse de- orucunu bozmaz.

[1] Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ (Beyrut: er-Risâletü’l-Âlemiyye, 1432), “Daavât”, 4.

[2] Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, “ Savm”, 8.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar