Search
Close this search box.

İSTİMNÂ(MASTÜRBASYON) ORUCU BOZAR MI?

Oruç Açma ve Oruca Niyet Duası Nasıl Edilir? - Nefis Yemek Tarifleri

Soru: İstimnâ (Mastürbasyon) orucu bozar mı?

FETVA

            Allah Teala müminin vasıflarından bahsederken onu, haram yollardan kaçınarak şehvetini ancak eşiyle gideren kimse olarak tarif etmekte, şehvetini tatmin için bundan başka yol arayanların ise haddi aşan kimseler olduğunu beyan etmektedir.[1] Buradan hareketle Müslümanın, eşiyle olan münasebeti dışında istimna gibi herhangi bir yolla şehvetini gidermesi caiz değildir.[2]

Oruç, suret veya mana itibariyle yiyip-içmek yahut cima etmekle (cinsi münasebette bulunmakla) bozulur.[3] Mastürbasyon yaparak inzal olan (boşalan) kişi suret yoluyla da olsa şehvetini giderdiğinden orucu bozulur.[4] Ancak cimanın sadece suret boyutu söz konusu olduğundan kefaret gerekmez.[5]

[1] Müminûn, 23/5-7. “وَٱلَّذِینَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ  إِلَّا عَلَىٰۤ أَزۡوَ ٰ⁠جِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَیۡرُ مَلُومِینَ  فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَاۤءَ ذَ ٰ⁠لِكَ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ”

[2] Fahruddîn Osman b. Ali ez-Zeyla’î, Tebyînu’l-Hakâik Şerhu Kenzi’d-Dakâik (Mısır: Dâru’l-Kitâbi’l-İslâmî, 1897), 1/323.

[3] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Senâi’ fî Tertîbi’Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2010), 2/595.

[4] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 3/426; Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed b. Ali b. Hacer el-Heysemî, Tuhfetu’l-Muhtâc bi Şerhi’l-Minhâc (Beyrut: Dâru’d-Dıyâ’, 2020), 3/637.

[5] Abdullah b. Mahmud el-Mevsılî, el-İhtiyar li Ta’lîli’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1937), 1/132-133; Ebu Zekeriyya Muhyiddîn b. Şeref en-Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb (Kahire: İdâratu’-Tibâati’l-Münîriyye, 1928), 6/342.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar