Search
Close this search box.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİNDE ÇALIŞANLARIN CUMA NAMAZI

Namaz Images – Browse 1,644,854 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

 

Soru: İtfaiye gibi acil kurtarma timinde çalışan bir personel cuma namazı esnasında göreve çağrılırsa ne yapmalıdır?

FETVA

               Şeriatın beş temel maksadından biri canın muhafaza edilmesidir. Allah Teala bir insanın hayatta kalmasına vesile olan kişinin tüm insanlığı ihya etmiş gibi sevap kazanacağını ifade etmektedir.[1]

Bazı hallerde namazı yarıda kesmenin haram, mübâh, müstehâb veya vacip olduğunu söyleyen fukaha, yanmak veya boğulmak üzere olan birini kurtarmayı namazı bozmanın vacip olduğu haller bağlamında zikreder.[2] Buna göre itfaiye gibi acil kurtarma ekibinde çalışan bir kişinin cuma veya başka bir namaz esnasında vazifeye çağırılması durumunda namazı bozup çağrıya icabet etmesi vaciptir.

[1] Maide, 5/32.

[2] Hasan b. Ammâr b. Ali eş-Şurunbulâlî, Merâki’l-Felâh (Dimeşk: Nûru’s-Sabâh, 2001), 1/505; Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 2/610.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar