Search
Close this search box.

KIYAFETE SİNEN SİGARA DUMANI NAMAZA MANİ OLUR MU?

Sigara Içmek Siyah Duman - Pixabay'de ücretsiz fotoğraf - Pixabay

Soru: Sigaranın üretim aşamasında alkolle yıkandığı söyleniyor. Eğer sigara alkolle yıkanıyorsa dumanının sindiği yerler necis olur mu? Bu durumda sigara içenin kıyafetinin yıkanması gerekir mi? Sigara dumanı üzerime sinmişken kıldığım namaz sahih midir?

FETVA

Sigara içmek caiz değildir. Allah Teâla bedeni insana emanet olarak vermiş, “Kendinizi öldürmeyin.”[1] ve “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”[2] buyurarak da bu emaneti korumayı emretmiştir. Yemek, içmek, sürmek gibi yollarla bedene zarar veren şeylerin kullanılması İslam’da yasaktır. Sigaranın insan bedenine zarar verdiği uzmanlar tarafından şüpheye yer bırakmayacak şekilde beyan edildiğinden dolayı sigara içmek caiz değildir.

Alkol ise tüketilmesi haram olan bir madde olduğundan şer’an necistir.[3] Sigara yapılan tütünün necis bir maddeyle yıkanması tütünü de necis yapar. Sigaranın yakılmasıyla içindeki tütün yanıp dumana dönüştüğünden o sigaradan çıkan duman necis bir maddenin dumanı olur. Necis maddenin yakılmasıyla ortaya çıkan dumanın necis olup olmamasıyla ilgili ise Hanefi mezhebinde ihtilaf vardır. Tercih edilen görüşe göre bu duman necis değildir.[4] Bu sebeple alkolle yıkanan bir sigaranın dumanının kişinin üzerine sinmesi namaza zarar vermez.

[1] Nisa 4/29.

[2] Bakara 2/195.

[3] Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî ed-Dımaşkī İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2015), 1/576.

[4] İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr, 1/583.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar