Search
Close this search box.

KREDİ ÇEKEREK KURBAN SATIN ALINABİLİR Mİ?

Soru: Kredi çekerek kurban satın alınabilir mi?

FETVA

            Faiz almak da vermek de en büyük günahlardandır. Faizciler Allah’la ve Rasulü’yle harb etmektedir. Bir kimsenin banka ile kredi çekmek üzere yaptığı akit fasit olup[1] iptali vaciptir.[2] Bankadan alınan kredide akde konu olan şey paradır. Para ise tayin ile teayyün etmediğinden dolayı[3] buradaki manevi kir/habaset bankadan alınan para banknotlarına değil; kişinin zimmetine tealluk eder. Yani örneğin bankadan yüz bin lira kredi çeken bir kimsenin zimmetinde habis/kirli olan ve mutlaka mülkiyetinden çıkartılması gereken miktar yüz bin liradır. Buna göre kişi sonradan pişman olup bankadan aldığı banknotları değil de farklı bir yüz bin lirayı mülkiyetinden çıkartsa zimmeti temizlenmiş olur.

            Hanefilere göre[4], kredi çeken kişinin zimmetinde habis bir para olsa da bu, teayyün etmediğinden dolayı kurbanlık hayvan satıcısına verdiği paranın o habis para olduğunu söylemek doğru değildir. Buna göre kurban alırken yapılan akit, kredi çekilirken yapılan akitten bağımsız olduğundan tüm şartları sağlanmışsa sahihtir. Mülkiyet gerçekleştiğinden dolayı o hayvanın kesilmesiyle vacip olan kurban vazifesi yerine getirilmiş olur. Ancak faizli muamelede bulunmak en büyük haramlardan biri olduğundan kişinin kurban gibi bir ibadetin içerisine böyle büyük bir günahı karıştırması caiz değildir. Buna göre Müslümanlar asla kredi çekerek kurban alma yoluna teşebbüs etmemelidir.

 

[1] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’ fi Tertîbi’ş-Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1986), 5/257.

[2] Kemaluddîn Muhammed b. Abdi’l-Vâhid İbnu’l-Hümâm, Şerhu Fethi’l-Kadîr ala’l-Hidâye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2012), 6/401.

[3][3] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 3/98.

[4] Kemaluddîn Muhammed b. Abdi’l-Vâhid İbnu’l-Hümâm, Şerhu Fethi’l-Kadîr ala’l-Hidâye, 6/473.

 

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar