Search
Close this search box.

KREDİ İLE EV SATIN ALAN KİŞİ TÖVBE ETMEK İÇİN ONU SATMALI MIDIR?

Uşak'ta icradan 604 bin TL'lik ev satışı - UŞAK HABERLER

Soru: Kredi ile ev alan kimse tövbe etmek için evi satmalı mıdır ve faiz günahı sebebiyle evde huzursuzluk olur mu?

FETVA

Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye faizi kesin bir dille yasaklamakta,[1] onun en büyük günahlardan olduğunu söylemekte[2] ve faiz yiyen ile alanın aynı hükümde olduğunu haber vermektedir.[3]

Faizle satın alınan evde meydana gelen huzursuzlukların sebebinin kesinlikle faiz olduğunu söylemek her ne kadar doğru değilse de Allah ﷻ müminin başına gelen musibetlere işlediği günahların sebep olduğunu haber vermekte,[4] Allah Rasulü de ﷺ günahların kişiyi bereketten mahrum bırakacağını bildirmektedir.[5] Faizin kişinin zimmetine terettüp etmesinden dolayı kredi çekerek ev alan kimsenin evini satması, her ne kadar şart olmasa da işlemiş olduğu bu büyük günah sebebiyle ömür boyu tövbe ve istiğfar etmesi gerekir.

[1] Bakara 2/275, 278; Âl-i İmrân 3/130;

[2] Buhari, Vesâyâ, 23 (Hadis No:2766); Müslim, İman, 145 (Hadis No:39).

[3] Müslim, Müsakat, 106 (Hadis No:1598).

[4] Âl-i İmrân 3/11; Nisâ 4/79; Â’râf 7/96; Rûm 30/41; Şûrâ 42/30.

[5] İbn Mâce, Fiten, 23  (Hadis No:4022).

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar