Search
Close this search box.

MAZMAZA (AĞZA SU ALIP ÇALKALAMAK) VE İSTİNŞAK (BURNA SU ÇEKME) YAPAN KİŞİNİN BOĞAZINA SU KAÇSA ORUCU BOZULUR MU?

Resim

Soru: Mazmaza (ağza su alıp çalkalamak) ve istinşak (burna su çekme) yapan kişinin boğazına su kaçsa orucu bozulur mu?

FETVA

Hanefi mezhebine göre oruçlu olduğu hatırında olan kimsenin mazmaza ve istinşak esnasında boğazına yanlışlıkla su kaçarsa orucu bozulur ve kaza gerekir. Hanefiler hata ile unutmayı birbirinden ayırmakta; oruçlu olduğunu unutarak boğazına su kaçanın orucunun bozulmayacağını söylemektedirler. Şafiî mezhebinde ise mazmaza veya istinşak esnasında aşırıya kaçtığı için boğazına su kaçan kimseye kaza gerekirken, aşırıya kaçmaksızın boğazına su kaçması orucuna zarar vermez. Her iki mezhebe göre de kişinin oruçlu olduğunu unuttuğu halde boğazına kaçan su, oruca zarar vermez.[1]

[1] Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî, el-Mebsûṭ (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1993), 3/66; Radıyyüddîn Ebû Bekr b. Alî b. Muhammed el-Haddâd, el-Cevheretü’n-neyyire (el-Matbaa el-Hayriyye, 1322), 1/138; Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî, el-Ḥâvi’l-kebîr (Beyrut – Lübnan: Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1999), 3/458.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar