Search
Close this search box.

NAMAZDA OKUNMASI FARZ OLAN HUSUSİ BİR SURE VEYA DUA VAR MIDIR?

Religious Prayer 4k Ultra HD Wallpaper

Soru: Namazda okunması farz olan hususi bir sure veya dua var mıdır?

Cevap

Namazın farzlarından biri Kur’an-ı Kerim kıraatidir. Hanefi mezhebinde kıraat farzının yerine gelmesi için sahih olan görüşe göre farz namazların iki rekatında, vitr namazı ve nafile namazların ise tüm rekatlarında Kur’an-ı Kerim’den bir kısa ayet okumak yeterlidir.[1] Bununla birlikte Fatiha’nın okunması, ardından Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okunması da namazın vaciplerindendir.[2] Bunlar okunmadan namaz kılınırsa sehiv secdesi gerekir, yapılmazsa namazın iadesi gerekir. Ancak namazda okunması farz olan hususi bir sure yoktur.[3] Dua olarak da sadece ilk ve son oturuşta tahiyyatı okumak vaciptir.[4] Terki sehiv secdesini gerektirir. Sübhaneke, salli-barik dualarını okumak ise sünnettir.

 

[1] Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl ed-Dûkātî et-Tahtâvî, Ḥâşiye ʿalâ Merâḳı’l-felâḥ (İstanbul: Daru’l-Hanefiyye, 2018), 1/426-27.

[2] Sedîdüddin el-Kâşgarî’, Münyetü’l-muṣallî (Karaçi: el-Büşra, 2018), 243-244.

[3] et-Tahtâvî, Ḥâşiye ʿalâ Merâḳı’l-felâḥ, 1/428.

[4] Sedîdüddin el-Kâşgarî’, Münyetü’l-muṣallî, 244.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar