Search
Close this search box.

ORUÇLU KİŞİNİN EŞİYLE MÜNASEBETİNİN SINIRLARI NELERDİR?

Orucu bozan ve kaza gerektiren durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı! - Ramazan Haberleri

Soru: Oruçlu kişinin eşiyle mübaşeret sınırları nelerdir?

Fetva

Oruçlu kişinin eşini öpmesi, ona sarılması veya dokunması inzal(boşalma) olmadığı sürece orucu bozmaz.[1] Nitekim Allah Rasûlü ﷺ, oruçlu iken eşini öpen ve bunun hükmünü kendisine soran Hz. Ömer’e bunun oruçluyken mazmaza yapmak gibi olduğunu ifade ederek orucu bozmayacağını belirtmiştir.[2] Bununla birlikte fukaha, kişi eşini öpmesi, ona dokunması ve sarılmasının kendini cimaya götürmesinden veya inzal olmasından korkarsa onun için söz konusu ameliyelerin mekruh olduğunu ifade etmektedir.[3]  Ancak fahiş mübaşeret olarak isimlendirilen eşlerin çıplak bir halde bulunup avret mahallerinin birbirine temas etme hali ve fahiş öpme olarak isimlendirilen eşlerin dudak teması mutlak olarak mekruhtur.[4]

[1] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Karaçi,: el-Büşra, 2021), 1/345.

[2] Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî, Müsned-i Ahmed (Kahire: Dâru’l-Hadis, 1995), 1/255.  “عن عمر بن الخطاب قال: هَشَشْت يوماً فقبَّلتُ وأنا صائم، فأتيت النبي – صلى الله عليه وسلم -، فقلتُ: صنعتُ اليومَ أمراً عظيماً فقبَّلتُ وأنا صائم، فقِال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “أرأيتَ ‌لو ‌تمضمضتَ بماء وأنتَ صائم؟ ” قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “ففيمَ؟”

[3] Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl ed-Dûkātî et-Tahtâvî, Ḥâşiye ʿalâ Merâḳı’l-felâḥ (İstanbul: Daru’l-Hanefiyye, 2018), 2/562.

[4] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 1/262.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar