Search
Close this search box.

PSİKOLOĞA GİTMEK CAİZ MİDİR?

Ruh Sağlığı, Beyin, Düşünmek

 

 Soru: Psikoloğa gitmek caiz midir?

FETVA

Allahﷻ “(Madden ve manen nefsinizi yok olmaya sürükleyecek şeyler yapmak suretiyle) kendinizi öldürmeyin.”[1] buyurarak insan sağlığına zarar veren tasarruflardan sakınmayı emretmiştir. Buna bağlı olarak İslam; aklın, malın, ırzın, canın ve nesebin korunmasının zorunluluk ifade ettiğini bildirmiştir.[2]  İnsanın madde ve ruh planında iki yönü vardır.  Kişinin yemek yemesi ve su içmesi madde planında onun için ne kadar gerekliyse ruh planında da sıkıntılarını izale etmesi o kadar önemlidir. Buna göre sıkıntı içindeki bir kişinin evvela Kur’an okuyarak, zikrederek ve Allah Rasulü’nün ﷺ   kalbin inşirahı noktasında öğrettiği duaları yaparak ruhî ızdıraplardan kurtulmaya çalışması gerekir.[3]. Bunları yapmasına rağmen halinde bir düzelme olmadığını gören kişi dini hassasiyetinden emin olduğu bir psikoloğa gitmelidir. Kişinin bu noktada ki ihmalkarlığı, Allah’ın kendisine  emanet ettiği bedenine zarar vereceğinden dolayı  vebaldir.

[1] Nisa, 4/29.

[2] Ebû Muhammed (Ebü’s-Senâ) Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed el-Aynî, ʿumdetü’l-Ḳārî Fî Şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî (Beyrut: Daru İhyau’t-Türasi’l-Arabiyy, ts.), 2/85.

[3] Müslim, Zikir ve Dua ve Tevbe ve İstiğfar, 83/6923.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar