Search
Close this search box.

ŞEVVAL AYINDA 6 GÜN ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

HD wallpaper: camlica, cami, minaret, islam, muslim, ramadan, istanbul, turkey | Wallpaper Flare

Soru: Şevval ayında 6 gün oruç tutmanın hükmü nedir?

FETVA

            Allah Rasulü ﷺ “Kim Ramazan’ı oruçlu geçirir, peşinden Şevvâl ayından da 6 gün oruç tutarsa bu, bütün seneyi oruçlu geçirmek gibi olur.”[1] buyurmaktadır. Söz konusu hadis-i şeriften hareketle fukaha, bayram gününden sonra başlamak üzere peş peşe olsun veya olmasın altı gün oruç tutmanın müstehap olduğunu ifade etmektedir.[2]

Ebu Hanife’den (r.a) ve Ebu Yusuf’tan (r.a), cahil kimselerin bu orucu Ramazan ayına ilave edilen farz gibi telakki etmelerinin önüne geçmek için mekruh gördükleri nakledilmiştir.[3] Ancak mezhep imamlarından nakledilen bu kerahat, aslında bayram gününü de oruçlu geçirmek suretiyle tutulan oruçla alakalıdır. Bayram gününü oruçlu geçirmeyen kimsenin Şevval ayının ilerleyen günlerinde altı gün oruç tutması, onlara göre de müstehaptır.[4]

[1] Müslim, Sıyâm, 204 (Hadis No: 1164).

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ »

[2] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Senâi’ fî Tertîbi’Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2010), 2/559; Ebu Zekeriyya Muhyiddîn b. Şeref en-Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb (Kahire: İdâratu’-Tibâati’l-Münîriyye, 1928), 6/378.

[3] Burhânuddîn Ebu’l-Meâlî Mahmûd b. Ahmed b. Abdilazîz İbn Mâze el-Buhârî, el-Muhîtu’l-Burhânî fi’l-fıkhi’n-Nu’mânî (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2004), 2/393.

[4] el-Kâsânî, Bedâiu’s-Senâi’ fî Tertîbi’Şerâi’, 2/559.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar