Search
Close this search box.

TAKSİTLE KURBANLIK HAYVAN ALMAK CAİZ MİDİR?

Soru: Taksitle kurbanlık hayvan almak caiz midir?

FETVA

                İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması cihetiyle de maldır. Diğer mallar gibi onun da peşin veya vadeli satışı caizdir. Bu noktada önem arz eden husus ise ödenecek miktarın ve vadenin belli olmaması gibi, akdi fasit edecek durumlardan kaçınmaktır. Buna göre akdin meşru olmasını sağlayan şartlar yerine geldiği taktirde kurbanlık hayvanın peşin veya taksitle satışı caizdir.

[1] Şemsu’l-Eimme es-Serahsî, el-Mebsût (Beyrut: Dâru’l-Marife, ts.), 13/7-8.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar