Search
Close this search box.

TAVŞAN ETİ HELAL MİDİR?

Rex Cinsi Tavşanların Özellikleri ve Bakımı

Soru: Tavşan eti helal midir?

Allah Rasulü ﷺ kendisine ikram edilince tavşan etini yedi ve ashabına da (cevaz yoluyla) yemelerini emretti.[1] Bundan dolayı tavşan etini yemek helaldir.[2] Bazı alimlerden mekruh olduğu nakledilse de dört mezhebin görüşü helal olduğu yönündedir.[3]

[1] Buhârî, Hibe, 5 (Hadis No: 2572).

[2] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 4/76.

[3] Muhammed Takî Osmânî, Tekmiletu Fethi’l-Mülhim (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 2006), 9/446.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar