Search
Close this search box.

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Resim

Soru: Tükürük yutmak orucu bozar mı?

Fetva

Tükürük vücudun içerisinde üretilen bir madde olduğundan dolayı ağızdan çıkarılmadan yutulması orucu bozmaz. Ancak kişinin kasıtlı olarak ağzında tükürüğü biriktirip yutması mekruh görülmüştür.[1] Bununla birlikte tükürük ağızdan çıkarılır ve ağızla bağlantısı kopmadan tekrar ağza alınıp yutulursa oruç bozulmaz. Tükürüğün ağızla bağlantısı koptuktan sonra yutulursa ise oruç bozulur.[2] Ancak tükürük bir gıda olmadığından ve adeten yiyecek olarak tüketilmediğinden bu orucun kazası gerekse de kefaret gerekmez. Şafii mezhebine göre ise tükürük dudağın dışına çıkıp tekrar içeri alınırsa orucu bozar, ancak yutulması bozmaz.[3]

[1] Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl ed-Dûkātî et-Tahtâvî, Ḥâşiye ʿalâ Merâḳı’l-felâḥ (İstanbul: Daru’l-Hanefiyye, 2018), 2/563.

[2] et-Tahtâvî, Ḥâşiye ʿalâ Merâḳı’l-felâḥ, 3/530.

[3] Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb (Kahire: İdaratü’t-Tıbai’l-Emîriyye, 1347), 6/317-18.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar