Search
Close this search box.

UNUTARAK YİYEN KİMSEYE ORUÇLU OLDUĞU HATIRLATILMALI MIDIR?

Resim

Soru: Oruçluyken unutarak yiyen ya da içen kimseye oruçlu olduğu hatırlatılmalı mıdır?

FETVA

Oruçluyken unutarak orucu bozacak bir ameliyede bulunanın orucu bozulmaz. Nitekim Allah Rasûlü ﷺ “Kim oruçluyken yiyip içerse orucunu tamamlasın. Zira Allah Teâla onu yedirip içirmiştir.”[1] buyurmaktadır. Kişi oruçlu iken yemek yiyen birini gördüğünde onun orucu tamamlamaya güç yetirebilecek biri olduğunu biliyorsa hatırlatması gerekir. Bu hatırlatmayı terk etmek mekruhtur. Bu halde gördüğü kişinin orucu tamamlayıp tamamlamama durumunu bilmiyorsa da hatırlatması gerekir. Ancak unutarak orucunu bozduğunu gördüğü kişi orucu zor tutabilen biriyse ona merhameten hatırlatmaz.[2] Nitekim zikredilen hadis-i şerif bunun Allah Teâla’nın bir ikramı olduğunu haber vermektedir.

[1] Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2009), “Sıyâm”, 171.

[2] Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl ed-Dûkātî et-Tahtâvî, Ḥâşiye ʿalâ Merâḳı’l-felâḥ (İstanbul: Daru’l-Hanefiyye, 2018), 2/524.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar