Search
Close this search box.

UYKUDAN UYANDIĞINDA ÇAMAŞIRINDA ISLAKLIK BULAN KİŞİ GUSÜL ALMALI MIDIR?

Uyku vakti Free Stock Vectors

Soru: Uykudan uyandığında çamaşırında ıslaklık bulan kişi gusül almalı mıdır?

Uykudan uyanan kişinin, kıyafetinde bulduğu ıslaklık yapı itibariyle meniye benzemese de gusül alması gerekir. Zira her ne kadar yapı itibariyle mezi ve meni birbirinden ayırt edilebiliyor olsa da havayla teması sonucu meninin yapısı değişip meziye benzemiş olabilir. Uyku ise gaflet hali olduğundan kişi kendisinden çıkan akıntının ne olduğunun, şehvetle çıkıp çıkmadığının farkına varamayabilir. Bundan dolayı fukaha, uykudan uyanan kişinin çamaşırında bir ıslaklık bulması halinde ihtilam olduğunu hatırlamasa da gusül almasının farz olduğunu ifade etmiştir.[1]

[1] Abdullah b. Muhammed b. Süleyman (Dâmâd Efendi), Mecmu’l-Enhur fî Şerhi Mülteka’l-Ebhur (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1910), 1/23.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar