Search
Close this search box.

VÜCUTTA VEYA ELBİSEDE FARKLI YERLERDE BULUNAN NECASET TOPLANARAK MI DEĞERLENDİRİLİR?

Soru: Necasetin namaza mani olma durumu tesbit edilirken vücutta veya elbisede farklı yerlerde bulunan necaset toplanarak mı değerlendirilir?

Ne kadar bir necasetin namazın sıhhatine mani olması değerlendirilirken vücut veya elbisenin farklı yerlerinde bulunan necasetler toplanarak hesaplanır. Örneğin kişinin hem şalvarında hem de gömleğinde necaset olur ve bu toplandığı taktirde namaza mani olacak bir miktara ulaşırsa böyle bir kıyafetle namaz kılmak caiz değildir.[1] Ayrıca kıyafetin veya vücudun iki farklı yerindeki necasetten biri ğaliza(ağır necaset) diğeri hafife[2] ise; ğaliza olan necaset daha fazla veya ikisi birbirine eşitse tamamı ğaliza kabul edilir. Buna göre sıvı olan necaset avuç ayası kadar olursa namaz sahih olmaz. İki necasetten hafife olan daha fazla ise tamamı hafife kabul edilir. Buna göre necaset kıyafetin dörtte bir miktarında olursa namaza mani olur, daha az olursa mani olmaz.[3]

Necaseti hafifede, namaza mani olan dörtte bir miktarın elbisenin tamamının dörtte biri mi yoksa sadece isabet ettiği parçanın dörtte biri mi olduğu hususunda ihtilaf edilmekle beraber[4] tercih edilen görüş isabet ettiği parçanın dörtte biri olduğudur.[5]

[1] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 1/577.

[2] Hangi necasetlerin ğaliza hangilerinin hafife olduğu hususunda Ömer Nasuhi Bilmen Efendinin “Büyük İslam İlmihali” adlı eserinin “Şer’an Temiz Sayılan ve Sayılmayan Şeyler ve Hükümleri” adlı bahsine müracaat edilebilir.

[3] İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr, 1/578.

[4] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 1/128.

[5] İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr, 1/579.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar