Search
Close this search box.

YÜZMEK ORUCU BOZAR MI?

Rekabetçi . Rekabetçi, Rekabetçi Yüzme HD duvar kağıdı | Pxfuel

Soru: Oruçluyken suya girmek veya yıkanmak orucu bozar mı?

FETVA

Oruç, vücuda bir şeyin girmesiyle bozulduğundan suya girmek veya yıkanmak esasında orucu bozmaz. Bu esnada deri üzerindeki gözeneklerden vücuda suyun girmesi mümkün olsa da bu şekilde vücuda giren bir madde orucu bozmaz.[1] Nitekim Allah Rasûlü ﷺ oruçluyken gusül alırdı.[2] Yıkanmak orucu bozsaydı evvela Allah Rasûlü ﷺ bu fiili terk ederdi. Ancak yüzme esnasında ağız veya burundan boğaza su kaçarsa oruç bozulur. Bu sebeple kişinin oruçlu olduğu günlerde yüzmemesi daha ihtiyatlıdır.

[1] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Karaçi,: el-Büşra, 2021), 1/345.

[2] Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ (Beyrut: er-Risâletü’l-Âlemiyye, 1432), “Savm”, 22.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar